Cookies jsou důležité pro správné fungování těchto stránek. Ke zlepšení používání stránek používáme cookies k uložení přihlašovacích údajů a poskytování bezpečného přihlášení, shromažďování statistik k optimalizaci funkčnosti stránek a k poskytování obsahu přizpůsobeného vašim zájmům. Klepněte na Souhlasím a pokračovat pro přijetí cookies a přechod přímo na stránky.

VYJÁDŘIT SOUHLAS A POKRAČOVAT

POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. Kto jest kim w niniejszej polityce prywatności?

My, czyli AmRest Coffee Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Powstańców Śląskich 15-17, 53-332 Wrocław.

Ty, czyli nasz Klient - osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzamy co najmniej w jednym celu wskazanym w polityce prywatności.

2. Jaki jest cel niniejszej polityki prywatności?

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności i Twoich danych osobowych. Przetwarzając Twoje dane osobowe dbamy o to, aby były one bezpieczne.

W polityce prywatności wyjaśniamy w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe w związku z Twoim uczestnictwem w programie Starbucks Rewards (rejestracja fizycznej lub wirtualnej karty Starbucks oraz utworzenie i obsługa Twojego konta użytkownika – można to zrobić na www.starbucks.pl, https://card.starbucks.pl/auth/register, https://card.starbucks.pl/auth/login), korzystaniem z karty Starbucks, a także udzielaniem odpowiedzi na zgłoszone pytania, skargi i sugestie. Znajdziesz tu także informacje o tym jakie prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także o tym w jaki sposób możesz z tych praw skorzystać.

3. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jakie są jego dane kontaktowe?

Administratorem Twoich danych osobowych jest AmRest Coffee Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Nasze dane kontaktowe: ul. Powstańców Śląskich 15-17, 53-332 Wrocław, e-mail: kontakt@amrest.eu, numer telefonu:71 3861000.

4. Jak możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych?

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych oraz w celu skorzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:

 • prześlij do nas e-mail na adres: iod@amrest.eu;
 • zadzwoń pod numer 71 3861000;
 • wyślij list (najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”) na adres: AmRest Coffee Spółka z o.o., ul. Powstańców Śląskich 15-17, 53-332 Wrocław.

5. Jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy i skąd je mamy? W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie?

Karta w programie Starbucks Rewards oraz prowadzenie konta użytkownika

 • Jeśli zdecydujesz się zarejestrować kartę Starbucks w programie Starbucks Rewards i tym samym założyć konto użytkownika, w celu wykonania umowy dotyczącej Twojego udziału w programie Starbucks Rewards oraz prowadzenia i obsługi Twojego konta użytkownika, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym;
 • Podstawą prawną przetwarzania przez nas ww. danych jest niezbędność do wykonania umowy dotyczącej programu Starbucks Rewards i konta użytkownika oraz podjęcia działań na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO).

Obsługa zakupów z wykorzystaniem karty Starbucks w programie Starbucks Rewards

 • W celu realizacji transakcji zakupu naszych produktów lub usług z wykorzystaniem karty Starbucks będziemy przetwarzać informacje dotyczące transakcji i nabywanych przez Ciebie produktów, Twoje dane związane z kartą Starbucks, rodzaj karty (wirtualna / fizyczna), numer karty Starbucks, termin jej ważności;
 • Podstawą prawną przetwarzania przez nas ww. danych jest niezbędność do wykonania umowy dotyczącej Twoich zakupów oraz podjęcia działań na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO).

Wykonanie obowiązków prawnych

 • W celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych) będziemy przetwarzać Twoje dane dotyczące transakcji dokonanych przy użyciu Karty Starbucks oraz informacje z konta użytkownika a także informacje związane z reklamacjami i skargami;
 • Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Analiza preferencji i zachowań oraz tworzenie profilu klienta dla celów marketingowych (profilowanie) oraz marketing bezpośredni

 • Analiza i tworzenie profilu dla celów marketingowych: Aby poznać Twoje osobiste preferencje i zachowania w celu przedstawiania Ci informacji o produktach, nowościach i promocjach oferowanych przez nas i naszych partnerów biznesowych z branży restauracyjnej oraz kawiarnianej, a także obsługujących doładowania karty Starbucks, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować i będą dopasowane do Twoich potrzeb, będziemy tworzyli Twój profil klienta (profilowanie). Aby go stworzyć będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym programu Starbucks Rewards i koncie użytkownika, informacje związane z Twoją aktywnością w ramach konta użytkownika i korzystania z karty Starbucks w ciągu ostatnich 24 miesięcy (historia Twoich zamówień, informacje o przyznanych i wykorzystanych przez Ciebie gwiazdkach i nagrodach), częstotliwość i sposób korzystania z konta użytkownika (tj. przez aplikację mobilną / przez stronę internetową) i karty Starbucks (karta fizyczna / karta wirtualna), Twoje opinie i sugestie, Twoje dane o lokalizacji (jeśli włączysz taką opcję na swoim urządzeniu lub w przeglądarce), pliki cookies oraz zbliżone technologie gromadzenia danych o aktywnościach użytkowników, tj. odwiedzane miejsca oraz Twoją aktywność na naszych stronach internetowych, informacje techniczne o Twoim urządzeniu (adres IP/MAC, system operacyjny i typ przeglądarki).
 • Marketing bezpośredni: W celu marketingu bezpośredniego (tj. informowania Cię o produktach, nowościach i promocjach oferowanych przez nas oraz naszych partnerów biznesowych z branży restauracyjnej oraz kawiarnianej, a także obsługujących doładowania karty Starbucks) będziemy przetwarzali dane z Twojego profilu klienta.
 • Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu przez nas Twoich preferencji i zachowań na potrzeby przygotowania i przedstawiania Ci przez nas informacji o produktach, nowościach i promocjach naszych oraz naszych partnerów biznesowych z branży restauracyjnej oraz kawiarnianej, a także obsługujących doładowania karty Starbucks, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować i będą dopasowane do Twoich potrzeb (profilowanie) oraz marketing bezpośredni produktów i usług naszych oraz naszych partnerów biznesowych, o których mowa powyżej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Komunikacja marketingowa: Będziemy kierowali do Ciebie komunikaty marketingowe o produktach, nowościach i promocjach oferowanych przez nas oraz naszych partnerów biznesowych z branży restauracyjnej oraz kawiarnianej, a a także obsługujących doładowania karty Starbucks za pośrednictwem kanałów komunikacji (np. e-mail), na które wyraziłeś uprzednio dobrowolną zgodę. Możesz cofnąć tę zgodę w każdej chwili, w sposób równie łatwy jak została ona udzielona. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem czynności dokonanych przed jej wycofaniem.

Ustalenie i dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami

 • W celu ustalenia lub dochodzenia przez nas roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami, będziemy przetwarzać Twoje dane dotyczące dokonywanych przez Ciebie zakupów z wykorzystaniem Twojej karty Starbucks, informacje z konta użytkownika oraz karty Starbucks, a także dane związane z reklamacjami i skargami;
 • Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Obsługa zapytań, skarg lub sugestii

 • W celu obsługi Twojego zapytania, skargi lub sugestii będziemy przetwarzać Twoje dane podane w pytaniu, skardze lub sugestii;
 • Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości udzielenia Ci odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Badanie satysfakcji naszych Klientów i określanie jakości naszych usług

 • W celu badania satysfakcji naszych Klientów oraz określania jakości naszej obsługi będziemy przetwarzać Twoje dane wskazane w ankiecie, o której wypełnienie możemy Cię poprosić;
 • Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na uzyskaniu stosownych informacji w celu polepszenia jakości naszych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f).

6. Automatyczne podejmowanie decyzji

Nie będziemy podejmować wobec Ciebie decyzji, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych i wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w inny podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

7. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Będziemy przekazywać Twoje dane podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi księgowe i administracyjne, podmiotom przeprowadzającym na nasze zlecenie badanie satysfakcji klienta.

Będziemy także przekazywać Twój adres e-mail podmiotom obsługującym doładowania karty Starbucks w celu umożliwienia im realizacji doładowania.

8. Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)?

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich (tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

9. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla osiągnięcia przez nas celów, dla których je przetwarzamy. Będziemy przechowywali Twoje dane:

 • Dla celów prowadzenia i obsługi Twojego konta użytkownika i umożliwienia Ci udziału w programie Starbucks Rewards oraz korzystania z karty Starbucks - do momentu Twojej rezygnacji (rezygnację możesz złożyć poprzez usunięcie konta (opcja w Twoim koncie dostępna po zalogowaniu), przesłanie do nas wiadomości na adres e-mail kontakt@amrest.eu, przesłanie do nas listu na adres: AmRest Coffee Spółka z o.o., ul. Powstańców Śląskich 15-17, 53-332 Wrocław) wykluczenia Cię z udziału zgodnie z regulaminem lub zakończenia programu Starbucks Rewards. Możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
 • Dla celów realizacji dokonywanych przez Ciebie transakcji, w tym zakupu naszych produktów lub usług przy wykorzystaniu karty Starbucks - przez okres obowiązywania umowy dotyczącej takiej transakcji, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
 • Dla celów wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych) - przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych Twoje dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem).
 • Dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, o których mowa w punkcie 5 polityki (tworzenie profilu klienta dla celów marketingowych oraz marketing bezpośredni) - przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, chyba że skorzystasz ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania tych danych dla celów marketingowych.
 • Dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia Twoich roszczeń wobec nas lub naszych roszczeń wobec Ciebie wynikający z przepisów prawa (np. ogólny termin przedawnienia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą wynosi 3 lata, zaś ogólny termin przedawnienia roszczeń konsumenta wobec nas wynosi 10 lat; podane wyżej okresy przechowywania danych osobowych mogą ulec zmianie wraz ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa).
 • Dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, skargę lub sugestię - przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 30 dni, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
 • Dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. badania satysfakcji naszych Klientów i określanie jakości naszych usług – przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu, jednak nie dłużej niż 24 miesiące.
 • Dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. analizy i poprawiania błędów w działaniu aplikacji mobilnej, będziemy je przechowywać przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu, jednak nie dłużej niż 24 miesiące.

10. Czy przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych? Jakie prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe? Jak możesz skorzystać ze swoich praw?

Sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych: Masz prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych dla celów marketingowych, w tym profilowania.

Sprzeciw ze względu na Twoją szczególną sytuację: Masz prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych dla celów realizacji naszego uzasadnionego interesu (innego niż marketing), z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W takim przypadku powinieneś/powinnaś wskazać tę szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych objętych sprzeciwem.

Przysługują Ci ponadto następujące prawa:

 • Prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii.
 • Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Twoich danych osobowych jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe.
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli np.:
  • kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych;
  • przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu tych danych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych dla realizacji naszych celów, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację - w takim przypadku możesz żądać ograniczenia przetwarzania przez nas tych danych do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
  • W przypadku ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych będziemy je mogli przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Inne czynności będziemy mogli podejmować tylko za Twoją zgodą.

 • Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli np.:
  • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane;
  • zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację, a my nie mamy podstaw przetwarzania, które byłyby nadrzędne wobec Twojego sprzeciwu;
  • zgłosisz sprzeciw wobec ich przetwarzania przez nas dla celów marketingowych;
  • przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem.
 • Prawo do przenoszenia danych: W związku z tym, że Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy masz prawo by otrzymać od nas Twoje dane, które nam dostarczyłaś/eś na podstawie zgody lub umowy, w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu na komputerze). Masz także prawo żądania aby Twoje dane osobowe zostały przez nas przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.
 • Prawo do cofnięcia, w dowolnym momencie, zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do cofnięcia zgody na komunikację marketingową: W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na komunikację marketingową. Aby to zrobić zaloguj się i zmień ustawienia w Twoim koncie lub napisz do nas na kontakt@amrest.eu lub iod@amrest.eu.

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe znajdują się w punkcie 4 powyżej) lub z nami (dane kontaktowe znajdują się w punkcie 3 powyżej.

Skarga do organu nadzorczego: Masz także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia dotyczącego danych osobowych.

11. Czy musisz nam podawać swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych w celu rejestracji karty Starbucks i utworzenia konta użytkownika jest konieczne do zawarcia umowy dotyczącej udziału w programie Starbucks Rewards oraz konta użytkownika. Jeśli nie podasz tych danych nie będziemy mogli zarejestrować Twojej karty Starbucks i utworzyć Twojego konta użytkownika.

12. Czym jest RODO?

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

13. Od kiedy ma zastosowanie niniejsza polityka prywatności?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie od 25 maja 2018 roku.