Cookies jsou důležité pro správné fungování těchto stránek. Ke zlepšení používání stránek používáme cookies k uložení přihlašovacích údajů a poskytování bezpečného přihlášení, shromažďování statistik k optimalizaci funkčnosti stránek a k poskytování obsahu přizpůsobeného vašim zájmům. Klepněte na Souhlasím a pokračovat pro přijetí cookies a přechod přímo na stránky.

VYJÁDŘIT SOUHLAS A POKRAČOVAT

Poučení o zpracování osobních údajů

Společnost AmRest Coffee s.r.o., IČO: 281 67 694, se sídlem Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5, zpracovává jako správce Vaše osobní údaje v rozsahu údajů poskytovaných při registraci (křestní jméno, příjmení, emailová adresa, poštovní směrovací číslo, den a měsíc narození), údajů o Vašich nákupech (den a místo nákupu, nakoupené zboží), údaje o platbách, výši kreditu a počtu získaných hvězd a nahrávek Vašeho hlasu při komunikaci s obsluhou call centra, a to za účelem Vaší účasti ve Starbucks Rewards programu, provádění nákupů kartou Starbucks Card, plnění souvisejících povinností a komunikace s Vaší osobou. Zákonným důvodem pro zpracování těchto Vašich osobních údajů je plnění smlouvy o účasti v programu Starbucks Rewards. Rovněž můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem průzkumu spokojenosti zákazníků jako našeho oprávněného zájmu.

Ke zpracování osobních údajů nad rámec výše uvedeného dochází pouze s Vašim souhlasem, a to v rozsahu a k účelům ve znění souhlasu uvedeným.

Společnost AmRest Coffee s.r.o. při zpracování osobních údajů využívá, jako příjemce osobních údajů, následující společnosti:

  • 3e Kolczyński, Liżewski, Gędziorowski, Rostocki Spółka Jawna, se sídlem na ul. Podbipięty 51, 02-732 Varšava, Polská republika, která zajišťuje správu informačních systémů potřebných pro provoz Starbucks Rewards programu;
  • Benhauer Sp. z o.o., se sídlem ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Krakówa, Polská republika, která zajišťuje zasílání marketingových sdělení;
  • McCann Worldgroup Sp. z o.o., se sídlem ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, Polská republika, která zajišťuje zasílání marketingových sdělení; a
  • PayU SA, se sídlem v Poznani (60-166), ul. Grunwaldzka 182, Polská republika, která v některých případech zajišťuje dobití kreditu na kartě Starbucks Card.

Příjemci osobních údajů mají přístup k Vašim osobním údajům vždy jen v rozsahu potřebném pro jejich činnost. Po uplynutí doby uvedené v textu Vašeho souhlasu budou Vaše osobní údaje smazány, nebude-li existovat další důvod pro jejich zpracování.

Vaše osobní údaje nebudou předány mimo Evropskou unii.

Společnost AmRest Coffee s.r.o. respektuje Vaše práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. Máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to v nastavení Vašeho účtu nebo zasláním zprávy na níže uvedený e-mail či poštovní adresu sídla společnosti AmRest Coffee s.r.o. Odvolání Vašeho souhlasu však nebude mít vliv zpracování Vašich osobních údajů do doby, než svůj souhlas odvoláte.

Dále máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu a výmaz, na omezení zpracování, přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů či popř. u příslušného úřadu jiného státu Evropské unie.

Rovněž máte právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, přičemž pokud tuto námitku vznesete, nebudou již Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávány.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné, bez Vašich osobních údajů však nebudete moci získávat výhody spojené s kartou Starbucks Card a/nebo získávat informace o speciálních nabídkách, slevách a novinkách.

Bližší informace o zpracování osobních údajů společností AmRest Coffee s.r.o. naleznete na http://www.starbuckscoffee.cz/about-us/company-information/online-policies/privacy-statement.

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek či podání týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se můžete obrátit na společnost AmRest Coffee s.r.o. zasláním zprávy na osobniudaje@amrest.eu či v sídle společnosti na adrese Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5. Společnost AmRest Coffee s.r.o. také jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, společnost TARPAN Legal s.r.o., advokátní kancelář, kterou můžete kontaktovat na poverenec@tarpanlegal.com, tel. č. (+ 420) 277 007 055, či na adrese City Empiria, Na Strži 1702/65, 140 62 Praha 4.